Inspraak moet leiden tot aanpassing plannen

In landen om ons heen is het heerlijk fietsen langs grote rivieren. Ook in onze buurt kan langs het water gefietst worden. Ten zuiden van de Rijn zijn de dijken van de Betuwe uitermate geschikt. Ten noorden van de Rijn kan het hier en daar wel, maar zijn de verbindingen slecht. Van Wageningen naar Rhenen gaat goed. Daarna moet er tot Amerongen weer langs een drukke weg gefietst worden. Van Arnhem naar Wageningen gaat het tot Renkum redelijk. Daarna is het zoeken. Die laatste route gaat nu aangepakt worden. De Provincie heeft daar vijf miljoen voor over. Vanaf hotel De Wereld kan daarmee de route (Veerstraat/Veerweg) opgeknapt en verbeterd worden. Uiteraard in samenspraak met aanwonenden. Na drie inspraakavonden blijkt echter dat er bij de uitwerking van de plannen weinig tot niets met die inspraak is gedaan. De Stadspartij vindt dat onaanvaardbaar. Wij hebben onze wethouder Han ter Maat nu gevraagd om zich er persoonlijk mee te bemoeien. Hij heeft ruime ervaring met het betrekken van inwoners bij projecten. Zie bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de binnenstad, Duivendaal, tropische kas en de mouterij. Wanneer je burgers mee laat praten, moet je er ook wat mee doen, vindt de fractie van de Stadspartij.