Inspraak?

Het bestemmingsplan voor fase 1 van de bouwplannen op De Dreijen is door de gemeenteraad goedgekeurd. Het gaat een mooi plan worden, op een mooie locatie en er komen vast 80 mooie huizen met een logische verkeersafhandeling via de Arboretumlaan.

Bij de eerste serieuze planvorming in 2017 was absoluut nog niet duidelijk dat het iets grotere plangebied van fase 2 er heel anders uit zou gaan zien. Daar komen minimaal 550 woningen en dus ook veel meer verkeersbewegingen. Een enorm verschil met fase 1. Door een knip kan de verkeersafhandeling van fase 2 alleen plaatsvinden via een smalle ontsluiting aan de Diedenweg en de Generaal Foulkesweg. Terecht hebben veel omwonenden gepleit voor een betere ontsluiting. Om dat te bereiken gaf een unanieme gemeenteraad in november vorig jaar de wethouder opdracht een integraal verkeersonderzoek voor De Dreijen uit te voeren. Nu, bijna een half jaar later, is er nog niets gebeurd. De Stadspartij en het CDA hebben opnieuw een motie ingediend om het college te dwingen dat verkeersonderzoek voor de gehele Dreijen alsnog uit te voeren. Alle andere politieke partijen stemden nu ineens tegen. Hoezo luisteren naar inwoners, hoezo inspraak en ‘we doen het samen met de stad’?