Kap populieren geprobeerd uit te stellen

Bij de kap van 900 populieren aan Veensteeg en Nieuwe Kanaal werd steeds gesproken over ‘gefaseerde’ kap. De fractie van de Stadspartij ging er vanuit dat de kap uitgespreid zou worden over een lange periode. Elk jaar een paar slechte bomen er tussen uit halen en nieuwe direct aanplanten. Zo blijft het beeld van de mooie populierenlanen gehandhaafd. Pas onlangs bleek ons dat ‘gefaseerd’ betekent: 900 bomen binnen twee jaar! De Stadspartij heeft geprobeerd de gemeenteraad over deze ingrijpende beslissing te laten nadenken. Een motie van de Stadspartij werd alleen gesteund door de SP. Alle andere politieke partijen kozen voor kaalslag. Jammer!