Maatschappelijk meedoen

Er wordt de laatste tijd veel gesproken over ‘maatschappelijk meedoen’. Dat klinkt misschien als een abstract gegeven, maar het betekent veel meer dan dat!

Meedoen aan de maatschappij is een belangrijke voorwaarde voor alle mensen. Daarmee kun je een gezonde leefomgeving creëren en behouden. Meedoen geeft personen de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over wat ze bezig houdt, te wegen welke zaken belangrijk voor hen zijn en vervolgens te bezien of en op welke manier we die zaken dan met elkaar zouden kunnen realiseren. Dit schept niet alleen mogelijkheden om van elkaar te kunnen leren, het geeft ook mogelijkheden om gezamenlijk te bouwen aan een fundament voor een positieve toekomst van ons allen. 

Voorwaarde om deel te kunnen nemen aan deze maatschappelijke participatie is dat iedereen hiervoor voldoende financiële mogelijkheden heeft. Momenteel kan 60% van de huishoudens niet rondkomen, dat is een zorgelijk gegeven. Vorige week heeft de Raad unaniem een positief besluit genomen over het Maatschappelijk Meedoen Budget (MMB). Daar is de Stadspartij echt blij mee! Dit MMB geeft inwoners met een laag inkomen meer mogelijkheden om mee te gaan doen aan de maatschappij. Dat sluit aan bij wat de Stadspartij voor ogen heeft voor de inwoners van Wageningen! Komt u in aanmerking voor het MMB? Informeer er naar bij de gemeente!