Nu bezuinigen op economie?

Uit landelijk onderzoek blijkt dat van de horeca en non-food winkels 85% dreigt te bezwijken door de lockdown. Eén derde geeft aan het nog minder dan een maand vol te kunnen houden. Ruim twee derde kan de huur en voorjaarsgoederen niet betalen. Vaste klanten kopen nu massaal via internet. Een kaalslag dreigt in de binnensteden, aldus het onderzoek. Volgens de woordvoerders van de Wageningse ondernemers is de situatie in Wageningen minstens zo slecht. Zodra de lockdown voorbij is, zal er door de gemeente veel gedaan moeten worden om de binnenstad weer net zo bruisend te krijgen als voor de pandemie. Maar vorige week bleek dat het college het voornemen heeft om in de komende begroting €150.000 te bezuinigen op het economisch beleid. Terecht zijn de Wageningse ondernemers daar boos over. Vooral ook omdat vlak ervoor de wethouder van Economische Zaken nog een brief aan alle ondernemers stuurde waarin ze alle steun toezegde en hen opriep om vol te houden. De Stadspartij sluit zich bij de boosheid aan. We moeten nu al rekening houden met het weer op peil brengen van de aantrekkelijkheid van en de werkgelegenheid in onze stad. Daar past wat de Stadspartij betreft voorlopig even geen bezuiniging bij.