‘Nieuwe toekomst’, een prettige toekomst?

Onder het mom ‘De Nieuwe Toekomst’ probeert het college, door met geld te schuiven, de grote tekorten weg te werken. U weet: de Stadspartij is tegen het verhogen van de gemeentelijke belastingen. Ons standpunt: zoek geld in het bezuinigen op uitgaven, waarbij bestaande voorzieningen zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Kijk kritisch naar jaarlijkse subsidies, maar ook naar door een extern bureau voorgestelde, maar niet doorgevoerde, bezuinigingen. Inmiddels lijkt het er op dat Wageningse ondernemers in onze zieltogende binnenstad zich door alle bezuinigingsvoorstellen meer aangeschoten wild voelen dan ondernemer. Verder moeten we vrezen voor het voortbestaan van ons zwembad en dreigen flinke besparingen in het sociaal domein. Die laatste besparingen worden vervolgens opnieuw geïnvesteerd in het sociaal domein, wat weer moet leiden tot een kostenbesparing!? Begrijpt u het nog? De Stadspartij niet! Een andere mogelijke besparing is het schrappen van hulp voor chronisch gehandicapten/zieken, omdat er sprake zou zijn van dubbele uitbetalingen. Als dit laatste echt waar is, dan moeten die dubbelingen er gewoon uit gehaald worden. Door alles te schrappen wordt iedereen in deze kwetsbare groep getroffen. Langzaam maar zeker naderen we de eindstreep van de bezuinigingsoperatie ‘De Nieuwe Toekomst’. Juichend over de streep? Wat ons betreft niet op deze manier!