Op weg naar… alles?

Na de visie buitengebied en het Wagenings Kompas is het nu tijd voor de visie op de bebouwde kom. Fijn dat er duidelijkheid komt. Althans, zo lijkt het. Want waar het kompas voor de bebouwde kom precies heen wijst, weet niemand. Sterker nog het doet meer denken aan een random ronddraaiende pijl dan iets dat een richting op wijst. En of Wageningen zich nu zou moeten laten leiden door de wind? Met steeds meer landelijke onderzoeken die de schade van windmolens voor omwonenden en de omgeving in zijn geheel in kaart brengen lijkt ons dat ook een slecht plan. Hoe dan ook, de visie voor de bebouwde kom is eigenlijk een verzameling van alle dingen die we willen. Hoe we ze willen en of ze kunnen, dat is niet bekend. Maar de ambities zijn hoger dan menig flatgebouw in Wageningen en dat schept meer onduidelijkheid dan dat het richting geeft. Wat bieden we onze stad, inwoners en ondernemers? “Alles” is geen antwoord. Sterker nog, veel vaker wil dat zeggen dat er helemaal niets gebeurt. De Stadspartij heeft in ieder geval afgelopen week al de eerste stap gezet in wat we wel willen. Een bus over het Plantsoen voor een betere bereikbaarheid van de binnenstad. Als de provincie ja zegt moet de verkeerssituatie nog wel herzien worden, maar die stond toch al op de lijst om aan te pakken.