Zorg en een visie woonzorg

De school de Zwaneridder is verhuisd naar de Voorburglaan. Een nieuwe school op een mooie plaats aan de rand van de wijk Kortenoord. Dat niet alles 100% in orde is bij een oplevering is een bekend fenomeen. Een schoolplein dat door (weers)omstandigheden bij oplevering nog niet klaar is, geeft echter flinke problemen. De grootste zorg van betrokken ouders was het ontbreken van iedere vorm van verkeersbegeleiding bij het halen en brengen van de kinderen. Levensgevaarlijke situaties ontstonden door het ontbreken van goede oversteekplaatsen en voetpaden. De gemeenteraad was unaniem in zijn oordeel: snel veiligheid bieden. Inmiddels is de grootste zorg weggenomen door inzet van verkeersregelaars. Een hele zorg minder!

Dan de woonzorg (visie). Inzet van de gemeente is inwoners te stimuleren zo lang mogelijk gezond te blijven. Dit heeft veel positieve effecten: mensen kunnen zelfstandig blijven wonen en blijven participeren aan de maatschappij. De visie ziet op hoe het moet gaan wanneer dit meest wenselijke scenario niet mogelijk is. Een omvangrijk vraagstuk. De komende periode wordt gesproken en nagedacht over hoe we met elkaar de zorg toegankelijk kunnen houden voor de steeds groter wordende groep die meer zorg nodig heeft. De Stadspartij maakt zich sterk voor kwalitatieve zorg in Wageningen!