Opening noordelijke ecologische verbindingszone

Door de opening van twee delen van de noordelijke ecologische verbindingszone heeft Wageningen er natuur bij gekregen. “De gemeente Wageningen dit voorjaar een mooie stap gezet met het ontwikkelen van de verbindingszone”, zegt Han ter Maat, wethouder van de Stadspartij Wageningen. “Als gemeente kunnen we wel van alles willen en in allerlei plannen vastleggen dat we een ecologische verbindingszone belangrijk vinden, maar daarmee ligt die er nog niet. Zeker niet als we als gemeente geen eigenaar van gronden zijn. Daarom is het geweldig dat er privé personen en instellingen hun eigendom voor een deel ter beschikking willen stellen om de natuur een handje te helpen”.
De komende jaren worden de ambities van de gemeente Wageningen voor de realisatie van een ecologische zone verder uitgewerkt. In totaal zal de zone ongeveer 5,5 km bedragen en functioneren als verbindende schakel tussen twee natuurgebieden: de Utrechtse Heuvelrug via de Grift en het Binnenveld naar de Veluwe.