Prettig wonen in Wageningen

De Stadspartij is blij met de nieuwe Woonvisie. De visie heeft veel aandacht voor een prettige woonomgeving en voor het langer thuis blijven wonen van ouderen. De Stadspartij heeft mede toegevoegd dat verschillende woonvormen, zowel voor ouderen als voor jongeren en studenten, mogelijk moet zijn.
Omdat de rijkoverheid een nieuwe woningwet heeft opgesteld, heeft het college ook een nieuwe Woonvisie opgesteld. Dat betekent een andere werkwijze voor de gemeente.
Hoe dat uitpakt is nog even spannend. De woningcorporaties moeten samen met de wethouder prestatieafspraken maken die aansluiten bij de nieuwe Woonvisie. Zo wordt duidelijk hoe de doelstellingen uit de Woonvisie bereikt gaan worden. Zo staat er in de visie bijvoorbeeld dat er minimaal vijfhonderd sociale huurwoningen bij moeten komen. Bij de prestatieafspraken wordt duidelijk waar en wanneer die gebouwd gaan worden.
Waar de Stadspartij zich nog wel zorgen over maakt, is de uitwerking van sommige uitgangspunten. Voor de Stadspartij betekent bijvoorbeeld maatwerk, bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van ouderen, dat niet alleen de woning, maar ook de omgeving aangepast dient te worden. Je kunt een woning wel aanpassen, maar wanneer die niet meer te bereiken is, omdat bijvoorbeeld een lift ontbreekt, schiet de Woonvisie zijn doel voorbij.