Uitbreiding Nudepark, zonnepark en parkeerterrein

De Stadspartij heeft altijd aangegeven geen behoefte te hebben aan een nieuw industrieterrein zolang er op de bestaande terreinen nog veel lege plekken zijn. Daarnaast is het aantal lege plekken door de crisis alleen maar toegenomen.
Door het vorige college is door GroenLinks wethouder Lex Hoefsloot toch besloten een nieuw terrein in te richten. Een onderzoeksrapport gaf aan dat daar behoefte aan was. De Stadspartij betwijfelde die behoefte en heeft er bij het college bij aangedrongen een onafhankelijk, aanvullend onderzoek te laten uitvoeren ‘naar nut en noodzaak’ van Nudepark II, fase1. Tegen onze verwachting in laat de uitkomst zien dat er behoefte is aan een bedrijventerrein in Wageningen. Dit betekent dat het college bij het voorstel blijft en het bestemmingsplan binnenkort opnieuw ter vaststelling aan de gemeenteraad zal voorleggen.

Ook over het Nudepark II, fase 2 is al nagedacht. De ontwikkelaar is bereid hier een Solar park aan te leggen en een tijdelijke parkeerplaats voor maximaal tien jaar ten behoeve van Ouwehands Dierenpark.
Wethouder Han ter Maat: “Ik ben blij dat we nu een totaal pakket aan de gemeenteraad kunnen voorleggen. Daardoor kunnen we een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstelling via zonne-energie. Inzetten op zonne-energie betekent ruimtebeslag, zeker als het om een Solar park gaat. Tevens wordt voorzien in de wens van de gemeente Rhenen om het parkeren voor het Ouwehands Dierenpark tijdelijk te faciliteren. Het college denkt op deze manier een aantal doelen en belangen aan elkaar te kunnen knopen. Ik hoop dat de raad deze mening ook onderschrijft”.
Als de raad dit ook een goed plan vindt dan dient de ontwikkelaar dit plan officieel in.