VLIEGVELD LELYSTAD

De Stadspartij heeft vragen gesteld over de uitbreiding van vliegveld Lelystad in 2019 en de gevolgen daarvan voor de leefbaarheid in Wageningen. De afgelopen weken is duidelijk geworden dat alle vliegroutes over de Hoge Veluwe gaan lopen. Zowel de aanvliegroute als de vertrekroute zijn pal over Wageningen en de stiltegebieden in het Binnenveld gepland. Gezien de indeling van het luchtruim vliegt er dan tussen 06.00 en 23.00 uur elke 10 minuten een vliegtuig zeer laag over Wageningen. We hebben het college gevraagd te onderzoeken of dat vliegverkeer boven Wageningen tot onaanvaardbare geluidsoverlast leidt en wat dat betekent voor het woonklimaat in Wageningen. Uiteraard moet dat onderzocht worden, samen met andere getroffen gemeenten of in Food Valley verband. Ook is tot nu toe de Wageningse bevolking niet vanuit het gemeentehuis geïnformeerd. In de media zijn wel wat berichten verschenen en een paar gemeenten hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd. De Stadspartij roept B&W op dergelijke bijeenkomsten ook in Wageningen te organiseren. Daarnaast roept de Stadspartij de politieke partijen in de gemeenteraad op, om hun contacten in de Tweede Kamer te gebruiken om via hen te proberen de vliegroutes te verplaatsen van de Veluwe naar bijvoorbeeld het IJsselmeer.