WONEN IN WAGENINGEN

Er is de laatste tijd in de gemeenteraad zoveel over studentenhuisvesting gesproken, dat je bijna zou vergeten dat driekwart van de bevolking van Wageningen geen student is. De Stadspartij heeft bij al die gesprekken voortdurend benadrukt dat ook het belang van starters, doorstromers, ouderen en sociale huisvesting niet vergeten mag worden. Zo hebben we voorgesteld om, na afbraak van de Olympiasporthal, dat terrein niet geschikt te verklaren voor studentenhuisvesting. De coalitiepartners GroenLinks en D66 hebben dat voorstel echter verworpen. Maar we gaan een nieuwe poging doen. Binnenkort gaat de gemeenteraad praten over de uitgangspunten van te bouwen woningen op het voormalige universiteitsterrein De Dreijen. Daarbij gaan we het college duidelijk maken dat we op dat terrein echt woningen willen hebben waaraan in onze stad ook grote behoefte is, zoals sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor starters. En ook hier mogen de seniorenwoningen niet vergeten worden. De ontwikkeling van de rest van het Dreijen-terrein zal nog wel even op zich laten wachten. Door de groei van de universiteit zijn een aantal verlaten universiteitsgebouwen noodgedwongen weer in gebruik genomen voor onderwijs of ze zijn voor studentenhuisvesting geschikt gemaakt. Verwacht wordt dat die situatie minstens de komende vijf jaar zo blijft.