KIRPESTEIN EINDELIJK VERKOCHT

De Stadspartij is bijzonder gelukkig met het feit dat er eindelijk een einde komt aan het ‘lelijkste plekje van Wageningen’. Zo is dat de laatste vijftien jaar door veel Wageningers ervaren. De Stadspartij heeft op verschillende momenten in die lange periode pogingen gedaan de situatie rond Kirpestein te veranderen. Al in 2009 deed de Stadspartij een verzoek tot onteigening. Bij de uitvoering van dat verzoek stuitten we op een wet die zegt dat alleen onteigend kan worden wanneer er een groot maatschappelijk belang mee gemoeid is. Diverse voorstellen voor de ontwikkeling van het terrein werden afgewezen. Omdat de wet op de Ruimtelijke Ordening gewijzigd is, hebben we in juli weer een motie ingediend om tot onteigening over te gaan. De motie werd door de gemeenteraad aangenomen. Tegelijkertijd was onze wethouder Han ter Maat druk bezig om te bemiddelen tussen de potentiële koper van de grond en de eigenaar van het Kirpestein-terrein. Met het tot stand komen van de verkoop komt eindelijk een einde aan één van de langst lopende dossiers in Wageningen. Het is misschien niet gebruikelijk om je eigen wethouder van harte te feliciteren met dit resultaat; maar we doen het toch! Daar is het resultaat bijzonder genoeg voor.