76 hectare zonneparken in het Binnenveld en op de Eng

Waar heel Nederland streeft naar 100% klimaatneutraal in 2050, wil dit college ten koste van alles dat doel al in 2030 bereikt hebben. Ondanks het feit dat mensen die er echt verstand van hebben waarschuwen om niet overhaast maatregelen te nemen waar je over een paar jaar spijt van hebt, raast dit college als een olifant door een porseleinkast. In het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en de ChristenUnie staat heel duidelijk dat er eerst een ‘natuur- en landschapsvisie’ voor het buitengebied moet worden opgesteld.

Nog belangrijker is dat er ook in staat dat er een ‘ruimtelijk afwegingskader’ voor duurzame energieopwekking moet komen. Daarmee wordt inzichtelijk op welke locaties en onder welke voorwaarden duurzame energie opgewekt kan worden. Met die visie en dat kader moet nog worden begonnen. Toch vraagt wethouder De Haan aan de gemeenteraad om alvast te mogen beginnen met het aanleggen van zonneparken. Eerst sprak hij nog over 36 ha, nu spreekt de wethouder al over 76ha. Dat zijn 106 voetbalvelden! In eerste instantie aan te leggen in het Binnenveld, in tweede instantie op de Eng. Dit nog afgezien van het ruimtebeslag van de aangekondigde 15 windmolens. Een klassiek geval van eerst doen en dan pas nadenken.