Bouwactiviteiten in het buitengebied?

Tijdens de debatten voorafgaand aan de laatste verkiezingen hebben alle politieke partijen (behalve de VVD) verklaard dat het buitengebied van Wageningen (de Eng, de Uiterwaarden en het Binnenveld) bescherming nodig heeft. Er zou een groene grens om Wageningen getrokken worden, waarbuiten geen bouwactiviteiten mogen plaatsvinden. De natuur en landschap rondom Wageningen zouden een belangrijke rol moeten spelen in de gezondheid van mens en dier en uitnodigen tot wandelen en fietsen. Het buitengebied moet plaats bieden aan natuurontwikkeling en versterking van de biodiversiteit. Ook in het coalitieakkoord is deze doelstelling terug te vinden. Omdat het college het opstellen van een visie voor het buitengebied maar voor zich uit schuift, heeft de Stadspartij een motie ingediend om alle bouwactiviteiten in het buitengebied te verbieden. Tot onze grote verbazing stond de Stadspartij alleen; de motie werd niet aangenomen! Zouden de andere partijen windmolen- en zonneparken niet zien als bouwactiviteiten? De Stadspartij in ieder geval wel. Wij gaan er alles aan doen om eerst in de stad woningen beter te isoleren, op alle daken zonnepanelen te leggen en waar mogelijk warmte/koude opslag toe te passen. Wanneer we dan nog energie tekort komen, kunnen we altijd nog naar een geschikte plaats voor een zonnepark zoeken.