Gemeenteraad Wageningen schaart zich unaniem achter Tri

Gemeenteraad Wageningen schaart zich unaniem achter Tri

De voltallige gemeenteraad van gemeente Wageningen heeft een brief gestuurd aan staatssecretaris Dijkhoff. In deze brief doet de raad een beroep op Dijkhoff om zijn discretionaire bevoegdheden toe te passen en Tri en zijn ouders een verblijfsvergunning te verlenen. De gemeenteraad is van mening dat Tri wel degelijk in beeld is geweest bij de overheid en daarom in aanmerking zou moeten komen voor het Kinderpardon. De gemeenteraad benadrukt daarnaast de taak van de overheid om een veilige omgeving te creëren voor een kind. “De achterliggende jaren van onzekerheid en de onzekerheid over zijn toekomst, verstoren het ongestoord op kunnen groeien van Tri”, aldus de gemeenteraad.

Unaniem brief ondertekend
Alle raadsleden hebben tijdens de Politieke Avond op 4 april de brief, opgesteld door Peter de Haan van de CU, ondertekend. Dit benadrukt dat de gemeenteraad unaniem achter Tri en zijn ouders staat. Aanstaande vrijdag wordt vanuit de stad een manifestatie georganiseerd om de steun aan Tri duidelijk te maken. Om hierbij aanwezig te kunnen zijn, heeft, op verzoek van de raad, de Wageningen UR een gepland werkbezoek zeer bereidwillig een week verschoven.

Niet in aanmerking voor Kinderpardon
Tri is inmiddels een bekend gezicht als het gaat om het Kinderpardon. Tri is in Nederland geboren maar komt niet in aanmerking voor het Kinderpardon omdat hij volgens de officiële regels niet altijd onder Rijkstoezicht heeft gestaan. Tri was echter altijd in beeld bij de overheid en is altijd gewoon naar school geweest. De burgemeester van gemeente Wageningen heeft al meerdere malen een beroep gedaan op de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. Tot op heden zonder resultaat.

teken hier de petitie tri moet blijven, hij hoort bij ons