Nieuwe school in Kortenoord

De bouw van Kortenoord gaat in een razend tempo. Het aantal inwoners neemt snel toe en over het algemeen jonge gezinnen. Eén van de verkiezingsbeloftes van de Stadspartij was om in het nieuwe college te werken aan een nieuwe school in Kortenoord. Hoewel de Stadspartij niet uitgenodigd werd om aan een nieuw college deel te nemen, ligt er nu toch een voorstel om in Kortenoord een school te vestigen. De Stadspartij zou graag gezien dat er een brede wijkschool wordt gevestigd. Maar het college stelt voor de vrije school De Zwaneridder van de Arboretumlaan te verplaatsten naar Kortenoord. Omdat bij een wijkschool de kinderen over het algemeen uit de wijk zelf komen, maakt de Stadspartij zich wel zorgen om de verkeersafwikkeling. Kinderen van de vrije school komen uit heel Wageningen. In het nieuwe huisvestingsplan voor scholen wordt ook nieuwbouw of renovatie voorgesteld voor de Margrietschool. Verder worden alle schoolbesturen uitgenodigd om met de gemeente te bekijken hoe alle scholen in Wageningen hun schoolpleinen groener kunnen maken. Een tegenvaller is dat het college vanwege tekort aan financiën afziet van de bouw van een gymzaal op de Dreijen. De kinderen van de Brinkschool blijven dus afhankelijk van busvervoer om te kunnen gymmen.