Raadsleden in het wild

Gemeenteraadsleden vergaderen niet alleen maar in het gemeentehuis. Regelmatig worden de raadsleden uitgenodigd om bij een organisatie of bedrijf op bezoek te komen. Vorige week was bijvoorbeeld het jaarlijkse werkbezoek aan de politie. Die brengt ons dan op de hoogte van wat er speelt en waar de politie het komende jaar extra aandacht aan gaat geven. Volgend jaar is er natuurlijk speciale aandacht voor de 75ste herdenking op 4 en 5 mei. Maar ook voor ondermijning en toename van XTC-labs is grote aandacht. Zo leerden we van de politie dat je een XTC-lab kunt herkennen aan een anijsgeur. De fractieleden van de Stadspartij nemen ook regelmatig zelf het initiatief om ergens te gaan kijken en te luisteren naar wat er speelt. Dat kan bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk zijn of wanneer bewoners een leuk initiatief voor hun wijk bedacht hebben. Of we gaan naar een bedrijventerrein, om een beeld te krijgen van de verkeerssituatie. De raadsleden gaan ook de wijk in. Een paar vertegenwoordigers van de raad staan dan, los van hun politieke achtergrond, op een drukke plaats in Wageningen om met inwoners over allerlei onderwerpen in gesprek te gaan. De Stadspartij wenst u een gezond, gelukkig en veilig 2020 toe!