Onbegrip en verbazing

Wanneer je als gemeenteraadslid iets niet begrijpt of je ergens over verbaast, kun je vragen stellen aan burgemeester en wethouders. De fractie van de Stadspartij maakt daar veelvuldig gebruik van. Het komt regelmatig voor dat we iets niet begrijpen en we verbazen ons nog vaker. Wat we bijvoorbeeld niet begrijpen is dat er een pijpleiding wordt aangelegd van het ENKA-terrein in Ede naar de haven van Wageningen om vervuild grondwater in de Rijn te lozen. Waarom wordt niet gekozen voor zuivering en wel voor lozing? Welke (schadelijke) stoffen worden straks in de Rijn geloosd? Wat zijn de gevolgen voor de natuurgebieden stroomafwaarts, zoals de Blauwe Kamer? Waar we ons over verbazen is dat de aanvraag voor toestemming voor een simpele renovatie van het stadion op de Wageningse Berg al dertien jaar moet duren. Vorig jaar ging de gemeenteraad met overweldigende meerderheid akkoord, uiteraard werd er door een enkeling protest aangetekend bij de Raad van State en die zou binnen jaar uitspraak doen. Nu blijkt dat nieuwe Europese wetgeving er voor zorgt dat de Raad van State waarschijnlijk de komende drie jaar geen uitspraak kan doen. Ook maar weer uitleg gevraagd aan het college. Gewoon twee voorbeelden van onbegrip en verbazing.