Stadspartij wil dure kamers aanpakken

Uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat landelijk 73% van de kamerhuurders te veel huur betaalt. In Wageningen is dat zelfs 78% van de onderzochte jongeren. Ten opzichte van vorig jaar is het verschil aanzienlijk verslechterd.

De LSVb doet een oproep aan de gemeente Wageningen om snel iets aan dit probleem te doen. Door de studentenvakbond is een drie-stappenplan voor studenten en jongeren ontwikkeld om te bereken of er te veel huur betaald wordt en wat daar vervolgens aan gedaan kan worden. Dit stappenplan is terug te vinden op de website: lsvb.nl/checkjekamer.

Puntensysteem
Vorig jaar week Wageningen gemiddeld nog maar 15 eurocent af van het maximum van het puntensysteem. Dit jaar is het bedrag dat landelijk gemiddeld te veel betaald wordt gestegen naar ruim 40 euro en in Wageningen zelfs naar ruim 70 euro per maand te veel. Volgens het onderzoek van de LSVb zijn het juist de particuliere woningverhuurders die de hoogste huren van de kamerhuurders vragen.
De studentenvakbond in Wageningen is bezorgd over de ontwikkeling: “Wageningen zet in op groeiende studentenaantallen zonder voldoende huisvesting. Dit drijft de huurprijs enorm op. Een probleem dat we onder de aandacht van studenten en jongeren moeten blijven brengen.”
Ook de Stadspartij vindt het niet acceptabel dat kamerhuurders meer betalen dan wettelijk is toegestaan en heeft vragen gesteld aan het college om erachter te komen hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan en wat de gemeente daaraan kan doen.