‘Panda-parkeerplaats’ en nieuw sociaal beleid

Vorig jaar heeft projectontwikkelaar Klok Beheer de juridische strijd gewonnen om het terrein, tussen het Nudepark en bouwbedrijf Van Swaay aan de Lawickse Allee, te mogen ontwikkelen. Vervolgens is door het huidige college van B&W met de ontwikkelaar overeengekomen dat niet het hele terrein volgebouwd gaat worden. Ruwweg één derde, aansluitend aan het Nudepark, krijgt bebouwing. De andere twee derden kunnen een zonnepanelenpark worden en een overloopparkeerplaats voor Ouwehands Dierenpark. Vooral tegen dat laatste wordt nu actie gevoerd. Maar het terrein gaat ontwikkeld worden. Daar is, dankzij vorige colleges en een handtekening van een GroenLinks wethouder, niets meer aan te doen. Tenzij de gemeente een claim van vele miljoenen betaalt. Een goed in het landschap ingepaste parkeerplaats, die de komende tien jaar alleen als overloop gebruikt gaat worden, ziet de Stadspartij veel liever dan een paar fabriekshallen. Overigens gaat het hier om een vergunningsaanvraag van de projectontwikkelaar. Daar heeft de gemeenteraad niets over te zeggen. Vergunningverlening is een volledige bevoegdheid van B&W. Waar de gemeenteraad wel wat over kon zeggen, was het nieuwe sociaal beleid. Samen met D66 en GroenLinks en heel veel inwoners is er een mooi beleidsstuk gemaakt, waar we als sociale coalitie best trots op mogen zijn.