Weglopen is zwaktebod

Vier partijen (9 van de 25 zetels) besloten weg te lopen uit een gemeenteraadsvergadering waarin gesproken werd over de uitvoering het nieuwe sociaal beleid. De reden was dat men vond dat er geen rekening was gehouden met hun wijzigingsvoorstellen. Dat verbaast de fractie van de Stadspartij. Wanneer er bij één onderwerp veel personen uit de stad betrokken zijn, dan is het wel bij de opstelling van dat nieuwe sociaal beleid. Er zijn letterlijk duizenden personen naar hun mening gevraagd. Iedereen die maar iets te maken heeft met dat beleid is gehoord en in eindeloze vergaderingen zijn de uitgangspunten geformuleerd. Toen dat allemaal achter de rug was en het beleid uiteindelijk formeel vastgesteld moest worden door de gemeenteraad, wilden PvdA, CDA, VVD en SP nog allerlei wijzigingen aanbrengen. Dat ging een meerderheid van de raad te ver. Je vraagt niet eerst iedereen mee te doen om vervolgens het beleid naar eigen hand zetten. Boos verlieten ze de vergadering, zich daarmee kwalificerend als slechte verliezers en slechte luisteraars naar wat (ervarings)deskundigen hadden ingebracht. Je gaat niet aan inwoners vragen wat hun mening is om die vervolgens naast je neer te leggen. Dat is in ieder geval niet de stijl van de Stadspartij.