Splitsen zeer risicovol

De fractie van de Stadspartij heeft zich geërgerd aan de opstelling van politieke partijen in de gemeenteraad die persé het plan voor Duivendaal en de Hof van Wageningen (HvW) willen splitsen. Splitsing haalt de vaart uit ontwikkelingen. Dit vertragende gedrag is bijna kenmerkend voor de Wageningse politiek. Sinds de Stadspartij aan dit college deel neemt (april 2014) hameren we op doorpakken. Veel te veel dossiers op het gebied van ruimtelijke ordening zijn jaren en jaren blijven liggen; mede door die eindeloze discussies. De Stadspartij heeft bij de laatste verkiezingen de portefeuille Ruimtelijke Ordening geclaimd en er een door de wol geverfde wethouder (Han te Maat) op benoemd. Onder meer met het doel om vaart te maken. Nu hebben we een voortvarend college, nu hebben we tal van dossiers op de rit of al opgelost en nu hangt het overgrote deel van de gemeenteraad weer aan de rem omdat men vindt dat het te snel gaat. De gevolgen van uitstel kunnen overigens desastreus zijn voor de stad. Langjarige parkeerproblemen, bouwoverlast en onzekerheid of de ontwikkeling van HvW überhaupt wel doorgaat. Gelukkig werd wel een motie aangenomen die het uitstel niet langer dan drie maanden wil laten duren. Dat biedt nog hoop.