Stadspartij aan de slag met D66 en GroenLinks

Na de overweldigende winst, behaalt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart, willen de vijf gekozen fractieleden van de Stadspartij zo snel mogelijk aan de slag om een coalitie te vormen die op een ruime meerderheid in de gemeenteraad kan rekenen.

Inmiddels heeft D66 informateur Ron König, wethouder te Rheden, de informatie besprekingen met alle raadsfracties achter de rug en ligt zijn advies op tafel.

In zijn advies stelt König voor dat de drie grote partijen D66, GroenLinks en de Stadspartij (alle drie 5 zetels) aan de slag gaan met een coalitieakkoord. Het voorstel van König om te starten met een formatie door D66, GroenLinks en Stadspartij is door alle partijen overgenomen.

König is ook gevraagd als formateur en extern procesbegeleider de formatie te begeleiden aan de hand van een formatieopdracht. Het echte onderhandelen kan beginnen.

Namens de Stadspartij zitten Harald van Roekel en Han ter Maat aan tafel.

Alle formatiegesprekken zijn openbaar, met uitzondering van het overleg over de portefeuilleverdeling en de wethouderskandidaten. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal in het stadhuis.

De planning van de bijeenkomsten is:

woensdag 2 april, 20.00 – 22.00 uur

vrijdag 4 april, 19.00 – 21.00 uur

zaterdag 5 april, 10.00 – 12.00 uur

maandag 7 april, 20.00 – 22.00 uur

vrijdag 11 april, 19.00 – 21.00 uur

woensdag 16 april, 18.00 – 22.00 uur

vrijdag 18 april, 10.00 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur

Woensdag 16 april is bedoeld om ruimte te geven aan maatschappelijke groeperingen, ondernemers etc om initiatieven te presenteren aan de onderhandelaars.

Alle verslagen en agenda’s van bijeenkomsten kunt u vinden op de website van de gemeente Wageningen