Stadspartij blij met afblazen windmolens

De gemeenteraadsleden van de Stadspartij zijn bijzonder verheugd over het afblazen van het windmolenproject in Wageningen. Het niet doorgaan van dit ondoordachte project behoedt veel inwoners voor ernstige overlast en voorkomt grote schade aan natuur en landschap, met name in de uiterwaarden.

“We zijn van het begin af aan tegen de uitvoering van dit voorstel geweest”, zegt Rien Bor, gemeenteraadslid voor de Stadspartij. “Het is niet voor te stellen dat weldenkende mensen op het idee gekomen zijn om, juist in zo’n waardevol natuur – en recreatielandschap als de uiterwaarden, torens van 155 meter te plannen. En dan heb ik het nog niet eens over de wegen die door de uiterwaarden aangelegd zouden moeten worden om die molens te kunnen bereiken bij hoog water. Een bijzonder wijze, maar logische beslissing van Rijkswaterstaat om de stekker er uit te trekken.”

De Stadspartij is van mening dat er betere manieren zijn om te proberen Wageningen in 2030 klimaatneutraal te maken dan het plaatsen van de veel bekritiseerde windmolens.
“Het is voor mij bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat er in Wageningen nog steeds nieuwbouwwoningen opgeleverd worden, zonder dat de daken die op het zuiden/westen gericht zijn vol gelegd worden met zonnepanelen. Ook aan isolatie en verstandig gebruik van energie kan nog veel gedaan worden”, aldus Bor. “Alle energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Het geld dat nu verspild is met dat windmolenproject had beter aan subsidie voor zonnepanelen en betere isolatie van huurwoningen besteed kunnen worden.”
De Stadspartij blijft streven naar een klimaatneutraal Wageningen in 2030, maar als het 2035 wordt is het ook geen ramp. Het leefklimaat in onze stad is ook belangrijk.