Van deur tot deur

Het is van alle tijden dat gemeenteraadsleden op allerlei manieren proberen om beter in contact te komen met de inwoners van Wageningen die zij vertegenwoordigen. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad en de besluiten van de gemeenteraad hebben absoluut invloed op het leven van de inwoners. Van alles is al georganiseerd. Bel- en spreekuren, inloop- en discussieavonden, een politieke café, huiskamergesprekken, werkbezoeken; je kunt het zo gek niet bedenken of het is geprobeerd. Praktijk is dat bewoners pas oog krijgen voor het bestuur van hun stad wanneer hun eigen leefomgeving in het geding is. Maar zelfs dan zijn het vaak maar een paar buurtgenoten die zich druk maken en actief gemeenteraadsleden opzoeken. Rond de Olympiahal staan een paar grote projecten op stapel: Kirpestein, Churchillweg/Spelstraat, Brink Residence, Irenebuurt en woningbouw op de plaats van de Olympiahal. De gemeenteraad wil voor al die projecten een samenhangende visie maken en heeft daar de mening van de omwonenden voor nodig. Om in gesprek te gaan met de omwonenden en om ze uit te nodigen voor gespreksavonden in het gemeentehuis, gaan de raadsleden van deur tot deur informatie ophalen. Op zaterdagmiddag 13 oktober! Zorg dat u thuis bent en geef uw mening!