Ruime meerderheid senioren woont naar tevredenheid!

Vrijdag 9 februari vond in de Junushoff de resultatenpresentatie plaats van het woonwensenonderzoek dat onlangs door de gemeente werd gehouden. 1000 enquêteformulieren werden willekeurig verspreid onder de doelgroep. Bijna de helft van de geënquêteerden heeft de vragenlijst ingevuld. Met deze hoge respons is het onderzoek geslaagd en kunnen de uitslagen als betrouwbaar aangemerkt worden. Wethouder … Lees verder

Olympiaplein krijgt ander aangezicht

Door de bouw van het nieuwe sportcomplex ‘Het Binnenveld’ aan de Marijkeweg komt er op andere plaatsen in de stad ook beweging. Bijvoorbeeld op het Olympiaplein. De oude Olympia-sporthal kan nu worden afgebroken. De gemeenteraad heeft aan wethouder Ter Maat van de Stadspartij gevraagd om met een startnotitie te komen, waarin staat wat er eventueel … Lees verder

Rien Bor opnieuw lijsttrekker Stadspartij

Net als vier jaar geleden hebben bestuur en leden van de Stadspartij Rien Bor opnieuw gekozen als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Bor is sinds 2008 namens de Stadspartij lid van de gemeenteraad van Wageningen, waarvan hij ook waarnemend voorzitter is. “Ik heb me nog een keer beschikbaar gesteld, omdat het raadwerk gewoon heel erg … Lees verder

‘Het Binnenveld’: sportcomplex aan de Marijkeweg

Stadspartij wethouder Han ter Maat (Sport) en Gertjan van Leeuwen, voorzitter van Korfbal Vereniging Wageningen, hebben uit precies 100 inzendingen een naam gekozen voor de sporthal aan de Marijkeweg. De naam is: ‘Het Binnenveld’. In de zomer van 2018 verhuizen de korfballers van de Eng naar het Binnenveld. De sporthal zal in ieder geval ook … Lees verder

Belangrijke milieu-besluiten

De Stadspartij heeft bij de laatste gemeenteraadsvergadering een paar belangrijke besluiten genomen die het milieu in onze stad ten goede gaan komen. Voor ons was onze unaniem aangenomen motie om het zwerfafval in de toekomst te beperken, natuurlijk de belangrijkste. Op ons verzoek sluit Wageningen zich nu aan bij de ‘Statiegeldalliantie’. Deze organisatie gaat bij … Lees verder

Beter inspraak vooraf dan achteraf

De Stadspartij is er voor de stad en haar inwoners. We doen onze uiterste best om Wageningen mooier en leuker te maken en dat doen we met elkaar. Inspraak vinden wij heel belangrijk, maar dan wel vooraf en niet achteraf. Bij nieuwe plannen in de stad worden de laatste jaren allerlei inspraakbijeenkomsten georganiseerd en dat … Lees verder

Stadspartij wil school in Nieuw Kortenoord

De Stadspartij gaat samen met PPO de Link, Kinderopvang Wageningen en projectontwikkelaar Bouwfonds onderzoeken of het mogelijk is in de nieuwe wijk Kortenoord een Integraal Kindcentrum (IKC) te ontwikkelen. De locatie op Kortenoord waar voorheen het universiteitsgebouw Zodiac stond, wordt door Bouwfonds beschikbaar gehouden om dit plan te realiseren. Een Integraal Kind Centrum is een … Lees verder

Han ter Maat kandidaat wethouder Stadspartij Wageningen

De leden en bestuur van de Stadspartij hebben Han ter Maat opnieuw voorgedragen voor een beoogd wethouderschap. Ter Maat heeft die kandidatuur aanvaard. Wanneer de Stadspartij na de komende gemeenteraadsverkiezingen weer deelneemt aan een coalitie is Ter Maat, net als de afgelopen vier jaar, beschikbaar voor een wethouderspost. “Ik heb hele drukke jaren achter de … Lees verder

Deelfietsen voor Campus – centrum v.v.

Wethouder Han ter Maat van de Stadspartij Wageningen is blij met elk initiatief dat de verbinding tussen de Wageningen Campus en de binnenstad stimuleert. “Wageningen heeft een gezellig, levendig centrum waar studenten en medewerkers van de WUR van harte welkom zijn. De deelfiets is een makkelijke, snelle manier om onze binnenstad te bereiken. Dus ik … Lees verder

Handen ineen voor aanpak entree stad en herstel stadsgracht

Als het aan de provincie, gemeente en het waterschap ligt, wordt de entree van Wageningen bij de voormalige SNS-bank flink opgeknapt. De drie partijen hebben een intentieovereenkomst getekend, waarin ze de ambitie uitspreken om de openbare ruimte flink te verbeteren door onder meer de locatie van de voormalige SNS-bank op te knappen en de stadsgracht … Lees verder